Vuosikokous 25.11-18 klo 16.00

7.11.2018

Paukunharjulla.

                       

                       KUTSU

Hiihtoseuran sääntömääräiseen syyskokoukseen.

Esillä seuran sääntöjen 10§ määräämät asiat:

 Syyskokouksen asiat.

                      1     Avataan kokous.
                      2     Valitaan kokoukselle:
                             a) puheenjohtaja
                             b) sihteeri
                             c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
                             d) ääntenlaskijat

                      3     Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.
                      4     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
                      5     Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena.
                      6     Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä.
                      7     Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
                      8     Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.
                      9     Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi.
                      10   Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
                      11   Valitaan yksi (tai kaksi) tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia.
                      12   Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin,
                              joissa seura on jäsenenä.
                      13   Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
                      14   Päätetään kokous.

 

                      TERVETULOA!          

                      Hallitus